top of page

Effektivare rörelser, inte bara för eliten. Smärtfri rörelse är applicerbar för alla - Martin Brinde

Del-1


Strukturell integritet


När jag pratar om strukturell integritet inom idrotts- och träningskontext, så refererar jag då till kroppens förmåga att upprätthålla optimal funktion och styrka i dess strukturer, såsom muskler, ligament, senor och leder. Detta omfattar en kombination av faktorer såsom muskulär balans, ledstabilitet, och korrekt biomekanik.


När jag analyserar strukturell integritet i relation till idrott och fysisk aktivitet, fokuserar jag på följande aspekter:

 1. Muskulär Balans: Detta innebär att musklerna runt en led är balanserade i både styrka och responsiv förmåga. En obalans kan leda till att vissa muskler eller muskelgrupper blir överbelastade och olika starka i relation till varandra. Det kan öka risken för skador (Jepp..).

 2. Ledstabilitet: För att en led ska fungera optimalt (för dig) måste den vara stabil. Detta uppnås genom en kombination av starka och tåliga (klara olika belastningskrav över tid) ligament och senor samt en välbalanserad muskulatur som stödjer leden i alla riktningar den kan tänkas ta (och inte ta).

 3. Korrekt Biomekanik: Detta begrepp används för ofta för att malla in många under ett paraply. Jag refererar till DIN kropps rörelsemönster. Korrekta rörelsemönster minskar risken för skador och ökar effektiviteten i rörelsen. Det gäller både i din OUTput, i form av power och INput i form av kroppsmedvetenhet och förmågan att föra din avatar dit du vill.

 4. Förmågan att Hantera Belastning: En viktig del av strukturell integritet är kroppens förmåga att hantera och anpassa sig till olika belastningsnivåer genom DIN kropps fulla potentiella rörelsebanor, vilket är särskilt viktigt i sporter som kräver snabba rörelser i flera riktningar. Jag vill också passa på att understryka att din förmåga att bromsa rörelser är viktigare än din förmåga att accelerera, för din prestation och utveckling på lång sikt.


Strukturell integritet är alltså avgörande för att förebygga skador och för att maximera prestation, särskilt i idrotter som ställer höga krav på kroppens styrka, flexibilitet och förmåga att hantera olika, och ofta snabba belastningsförändringar.

Belastningsgrader


 1. Muskler: Musklerna påverkas av belastningsgraden genom att de anpassar sig till den kraft de behöver utveckla. Genom att applicera en medveten medvetenhet i dina rörelser, oavsett belastning. Så ökar du din förmåga att styra både kraftutveckling och hastighet i dina rörelser.. (näää? Jo.) Det är alltså inte bara belastningen som styr utan även hur du ser på belastningen.

 2. Ligament och Senor: Dessa strukturer stärks och blir mer motståndskraftiga genom progressiv och kontrollerad överbelastning. Överbelastning i för stor volym eller för snabb ökning av belastningen (vikt men även fart) kan leda till skador som sträckningar eller bristningar. (Trust me on this one...)

 3. Leder: Leder påverkas av belastningen som överförs genom dem. "Korrekt" belastning för ändamålet stärker lederna, men felaktig eller överdriven belastning kan leda till ledskador, oönskade smärtsignaler eller degenerativa förändringar på ligament, ledytor, brosk, diskar, bursor (slemsäckar :p) samt muskel och senfästen.


Rörelsemönster

 1. Muskulär Koordination: Korrekta rörelsemönster kräver och utvecklar muskulär koordination. Detta innebär att dina muskler arbetar tillsammans på ett effektivt sätt för DIN kroppstyp, senstruktur, faschia och muskelsammansättning.

 2. Belastningsfördelning: För dig, kommer rätt rörelsemönster hjälpa till att fördela belastningen jämnt över dina muskelgrupper och leder. Det minskar risken för överbelastningsskador och förbättrar din förmåga att röra dig som du önskar i tid och rum.

 3. Biomekanisk Effektivitet: Effektiva rörelsemönster ökar biomekanisk effektivitet, vilket minskar din energiförbrukning och förbättrar din prestation i idrottsliga aktiviteter (alla aktiviteter...)

 4. Risk för Skador: Felaktiga rörelsemönster leder till överbelastning av specifika muskler, ligament, senor eller leder och ökar risken för skador på sikt. Exempelvis kan felaktig löpteknik leda till knäproblem eller ryggsmärtor (no sh*t..)

Att förstå och optimera både belastningsgrader och rörelsemönster är därför "ganska j*vla" kritiskt för att förhindra skador, förbättra prestationen och främja en hälsosam och hållbar fysik över tid.


Kinetiska Kedjan


 1. Skelettet: Det inkluderar ryggraden och benen. De utgör basen för att stödja kroppens struktur och bidra till dina rörelser.

 2. Leder: Leder såsom höfter, knän, fotleder, axlar och armbågar fungerar som kritiska pivotpunkter där rörelse sker. Jag vill tyvärr också slänga in nacken här som en led på grund av hur dess funktion generellt ändrats något senaste 30-40 åren.

 3. Muskler och Senor: De genererar och överför kraft över och genom leder för att skapa rörelse, kraft och fart genom den kinetiska kedjan i sig.


Rollen i Idrottsprestation

Den kinetiska kedjan spelar en avgörande roll i idrottsprestation på flera sätt:

 1. Effektiv Kraftöverföring: En välkoordinerad kinetisk kedja möjliggör en effektiv och stark kraftöverföring från de större muskelgrupperna till de mindre. Detta är särskilt viktigt i idrotter som kräver kraftfulla rörelser, till exempel kast, hopp eller slag.

 2. Rörelseeffektivitet och Precision: När alla delar av kedjan samarbetar harmoniskt kan du utföra rörelser mer effektivt och exakt. Detta ökar prestationen och minskar energiförbrukningen under alla aktiviteter.

 3. Skadeförebyggande: En välbalanserad kinetisk kedja minskar din risk för skador över tid, genom att fördela belastning jämnt över hela kroppen. Det förhindrar att vissa muskler eller leder överbelastas.

 4. Rehabilitering och Återhämtning: Förståelse för den kinetiska kedjan är otroligt viktig vid rehabilitering av skador. Att återställa korrekt funktion i DIN kedja är avgörande för att återgå till full styrka och power.En djup förståelse och medveten träning fokuserad på den kinetiska kedjan är alltså rätt j*vla central för alla som strävar efter att maximera sin idrottsliga prestation, oavsett om det gäller professionella atleter, rehabklienter eller hobbyidrottare.


I del två kommer jag ösa ut några av de effektivaste metoderna jag använder för att upptäcka obalanser, träna upp dynamisk stabilitet för att maxxa output och bygga stabila strukturer anpassade för ett livslångt idrottande.


Hoppas du fick ut något av detta, för att knyta ihop den här säcken lite.Tack för ordet!


Martin Brinde
33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page